Een mm-tools website kan standaard het anysurf label halen. Slechtzienden, blinden en ouderen ervaren vaak problemen als ze een website willen bezoeken. Omdat we er niet enkel om streven de aanmaak van de website zeer gebruiksvriendelijk te maken kiezen we er ook voor dat de website ook toegankelijk is voor elke doelgroep. Met andere woorden, als je een webproject start met mmtools en je je aan onze mm-tools anysurfregels houd kan deze website zonder enige meerprogramatie het anysurflabel halen.

 

Volgens “De Toegankelijkheidmonitor” ( dit is is een meetinstrument dat in 2007 door AnySurfer is ontwikkeld in samenwerking met K-point, het onderzoeks- en kenniscentrum betreffende ICT en inclusie van de Katholieke Hogeschool Kempen) voldoen maar 9,7 % van de door hun onderzochte websites aan de voorwaarden om zonder problemen bezocht te worden door mensen met een beperking. Hier willen we met mm-tools verandering in brengen en hopen we dit cijfer in de toekomst de hoogte in sturen.

TIP: Wist u dat goed toegankelijke websites beter bruikbaar voor wie surft met een mobile telefoon, zakcomputer of I-pad en scoren deze sites beter in zoekmachines als Google. 

De website van het Gallo Romeins Museum en van Woonplatform Limburg behaalde het Anysurfer label, een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een functiebeperking. In maart 2011 waren er nog maar 26 websites die het label Anysurfer 2.0 behaalden. (bron:www.anysurfer.be)

VOORBEELDEN GALLO ROMEINS MUSEUM 

Voorbeeldpagina website Gallo Romeins Museum
Gallo Romeins Museum
Voorbeeldpagina website Gallo Romeins Museum
Gallo Romeins Museum
Voorbeeldpagina website Gallo Romeins Museum
Gallo Romeins Museum

VOORBEELDEN WOONPLATFORM LIMBURG 

Voorbeeldpagina website Woonplatform Limburg
Woonplatform Limburg
Voorbeeldpagina website Woonplatform Limburg
Woonplatform Limburg
Voorbeeldpagina website Woonplatform Limburg
Woonplatform Limburg